ITF − Starptautiskā Transporta darbinieku arodbiedrību federācija

ITF apvienojušās 708 arodbiedrības, kas pārstāv 4 516 849 transporta darbiniekus no 154 pasaules valstīm. Tā ir viena no lielākajām arodbiedrību federācijām, kas ir Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) sastāvā.

ITF galvenā mītne atrodas Londonā, tās reģionālie biroji - Nairobi, Vagadugu, Tokijā, Ņīdeli, Riodežaneiro, Džordžtaunā, Maskavā un Briselē.

ITF apvieno:
 • Dzelzceļa transporta;
 • Civilās aviācijas;
 • Automobilistu;
 • Ostinieku;
 • Jūrnieku;
 • Iekšējo ūdensceļu transporta;
 • Zvejnieku;
 • Tūrisma nozares arodbiedrības.
Mērķi:

ITF mērķi ir noteikti tās Statūtos. Tostarp:

 • panākt arodbiedrību un cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē;
 • cīnīties par mieru, kas balstās uz sociālo taisnīgumu un ekonomisko progresu;
 • palīdzēt federācijas dalīborganizācijām aizstāvēt savu biedru tiesības;
 • veikt pētījumus un sniegt informatīvos pakalpojumus federācijas dalīborganizācijām;
 • sniegt palīdzību transporta darbiniekiem sarežģītās situācijās.

Kaut arī ITF darbības diapazons ir ļoti plašs, to visu var iedalīt trīs galvenajās sadaļās:

 • pārstāvība;
 • informēšana
 • solidaritāte.

ITF pārstāv transporta darbinieku intereses tādās lēmējinstitūcijās, kas pieņem lēmumus un kurām ir būtiska ietekme uz nodarbinātību, darba apstākļiem un drošību transporta nozarē, piemēram:

 • Starptautiskā Darba organizācija (ILO);
 • Starptautiskā Jūras organizācija (IMO);
 • Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

Galvenā ITF funkcija − arodbiedrību informēšana un ieteikumu sastādīšana jautājumos par transporta nozares attīstību citās pasaules valstīs un reģionos. ITF ir arī speciāla izglītības nodaļa, kas paredzēta efektīvas un demokrātiskas transporta arodbiedrību attīstības nodrošināšanai.
ITF organizē starptautiskās solidaritātes pasākumus, kad vienas valsts transporta darbinieku arodbiedrības nonāk konfliktā ar darba devējiem vai valdību un ir nepieciešama citu valstu arodbiedrību tūlītēja palīdzība. Nepieciešamās solidaritātes darbības var izpausties, sākot ar protesta vēstuļu rakstīšanu, ielu demonstrāciju organizēšanu un politisko spiedienu un beidzot ar tiešām kolektīvā protesta darbībām streiku, boikotu un tml. formām. Labs šādu solidaritātes aktu piemērs var būt ITF vispasaules kampaņa pret kuģu īpašniekiem izdevīgu karogu izmantošanu, kas ļauj viņiem izvairīties no arodbiedrību un nacionālo tiesību aktu ievērošanas.