Kas ir ETF?

Eiropas Transporta darbinieku arodbiedrību federācija – visas Eiropas arodbiedrību organizācija, kas apvieno transporta nozares darbinieku arodbiedrības no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm un Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

Kad tika dibināta ETF?

Eiropas Transporta darbinieku arodbiedrību federācija tika dibināta kongresā Briselē 1999. gada 14. – 15. jūnijā.

Kādas arodbiedrības ir apvienojušās ETF?

ETF sastāvā ietilpst arodbiedrības, kas apvieno dzelzceļa, automobiļu un jūras transporta, ostu un doku, iekšzemes ūdens transporta darbiniekus, civilās aviācijas, zivsaimniecības un tūrisma nozares darbiniekus.

Cik darbiniekus pārstāv ETF?

ETF pārstāv vairāk nekā 2,5 miljonus transporta darbinieku no 41 Eiropas valsts.

ETF pamatdarbība?

Īstenojot darbību starptautiskās solidaritātes ietvaros, ETF darbojas ar ITF (Starptautiskās Transporta darbinieku arodbiedrības) Eiropas reģionālā biroja tiesībām, kā arī ir Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ( ETUC) dalībniece un pārstāv un aizstāv visu Eiropas valstu transporta darbinieku intereses. Turklāt ETF izstrādā un koordinē arodbiedrību transporta un sociālo politiku, nodrošina streiku kustības konsekvenci, nodarbojas ar arodbiedrības biedru un arodbiedrības aktīvistu profesionālo apmācību.

ETF ir arī atzīts sociālais partneris Eiropas sociālajā dialogā, kur sarunās ar Eiropas Komisiju un ES Ministru padomi pārstāv visas Eiropas transporta darbinieku intereses

Kur atrodas ETF?

Federācijas galvenā mītne atrodas Briselē.