Новости

Jaunais “Nolikums par dokeriem” IBF līgumos stāsies spēkā pēc 6 mēnešiem
10.06.2019 10:33

Uzņēmēju kopgrupa (JNG), kurā ietilpst jūrniecības darba devēji, un ITF mudina kompānijas nodrošināt pilnīgu to gaidāmo nosacījumu izmaiņu ievērošanu, kas ietekmēs kravu apstrādes operācijas uz kuģiem ostās.

 “Nolikuma par dokeriem” jaunajā redakcijā izklāstīta iekraušanas un izkraušanas darbu izpildes kārtība ostā, kas nodrošina labāku kuģa komandas locekļu aizsardzību un saglabā dokeru tiesības veikt šos darbus.

Panākot vienošanos 2018. gadā, IBF foruma puses atzina, ka jaunais “Nolikums par dokeriem” var pieprasīt būtiskas izmaiņas esošajās vienošanās ar stividorkompānijām, fraktētājiem un citām trešajām pusēm. Tāpēc tika saskaņots pagarinājuma periods, bet ne vēlāk par 2020. gada 1. janvāri, lai īstenotu dažus attiecīgo kolektīvo līgumu pantus, kas attiecas uz konteineru kuģiem šādos rajonos: Baltijas jūra, Kanāda, Ziemeļeiropa un Rietumeiropa, izņemot Vidusjūru (Eiropas apakšreģioni saskaņā ar ES definīciju).

Abas puses pastāvīgi atgādina attiecīgajam kompānijām par gaidāmajām IBF foruma prasību izmaiņām “Nolikumā par dokeriem” un stingri iesaka kompānijā, uz kurām tas attiecas, veikt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu prasību ievērošanu no 2020.g. 1. janvāra.