Новости

Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās ar arodbiedrībām
06.03.2024 10:45

Lai uzklausītu viedokli par arodbiedrībām un Latvijas darbiniekiem svarīgiem izaicinājumiem, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadība un dalīborganizāciju pārstāvji 4. martā plkst. 13.30 – 15.00 tiekas ar Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Tikšanās piedalījās arī mūsu arodbiedrības pārstāve Svetlana Gjurdžjana.

Tā kā stiprs sociālais dialogs ir viens no demokrātiskas valsts stūrakmeņiem, sarunas caurviju tēma bija sociālā dialoga pilnveidošana un arodbiedrību lomas palielināšana. Viens no šīs lomas stiprināšanas aspektiem, pēc LBAS domām un kā to pierādījusi citu valstu pieredze, ir atbalsts arodbiedrībām caur biedru motivāciju sastāvēt tajās, nosakot, piemēram, biedra naudas maksājumus kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamus izdevumus.

Svarīgākais arodbiedrību darba instruments ir koplīgums, tādēļ Valsts prezidentam vaicāja arī par koplīguma nozīmes stiprināšanu un tvēruma paplašinājumu darbiniekiem gan saistībā ar jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par adekvātu minimālo algu, gan citiem normatīvo aktu grozījumiem.