Новости

Darba devējam ir pienākums nodrošināt darbiniekiem individuālos aizsardzības līdzekļus!
17.11.2020 08:52

Godātie ŪTAF biedri, atgādinām Jums, ka:

Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr. 655 no 06.11.2020 5.35. punktu darba devējam ir pienākums:

5.35.1. nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt darba pienākumus;

5.35.2. darbam klātienē nodrošināt darbiniekiem individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai (piemēram, mutes un deguna aizsegus, priekšautus, virsvalkus);

5.35.3. noteikt pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai darba kolektīvā, nosakot atbildīgo personu par šo pasākumu ieviešanu darbavietā un informējot darbiniekus par minētajiem pasākumiem;