Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrība (ŪTAF)

Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrība ir dibināta 1990. gadā ar nosaukumu Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija un tā ir ļoti liela organizācija, kurā šobrīd ir apvienojušies ostas darbinieki, dokeri, jūrnieki, kuģu remontētāji un citi darbinieki.

ŪTAF ir Starptautiskās Transporta darbinieku federācijas (ITF) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) dalīborganizācija, kā arī viena no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dibinātājām un dalīborganizācijām.

ATCERIES!
Mūsu spēks ir vienotībā! Jo vairāk biedru ir mūsu arodbiedrībā, jo tā ir stiprāka un ietekmīgāka. Tikai kopā zūd bailes atklāti paust savu viedokli darba devējiem, droši rīkoties un sasniegt mērķus.

ŪTAF ir izveidota, lai palīdzētu atrisināt tavas darba problēmas!

Arodbiedrība:

 • aizstāvēs tavas darba, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses;
 • centīsies panākt tavu darba apstākļu uzlabojumu;
 • rūpēsies, lai tavā darbavietā būtu noslēgts darba līgums un koplīgums, kā arī lai tiktu ievērotas darba aizsardzības un drošības tehnikas normas;
 • sniegs bezmaksas juridisko palīdzību darba un sociālekonomiskajos jautājumos;
 • nodrošinās arodbiedrības biedriem noteiktās garantijas un atvieglojumus.

Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija ir neatkarīga organizācija, kas apvieno saistītas arodbiedrību organizācijas Rīgā, Ventspilī un Liepājā.

Rīgā:

 • Rīgas tirdzniecības ostas darbinieku arodorganizācija;
 • SIA „BKRR" darbinieku arodorganizācija „Daugavgrīva";
 • „GRAS" arodorganizācija;
 • Jūrnieku arodorganizācija;
 • SIA „JP Termināls" darbinieku arodorganizācija;
 • SIA „WT Terminal" darbinieku arodorganizācija;
 • SIA „MAN-TESS Tranzit" darbinieku arodorganizācija.

Liepājā:

 • Liepājas SEZ pārvaldes darbinieku arodorganizācija „Ostmala";
 • AS „Piemāre" darbinieku arodorganizācija;
 • AS „Tosmares kuģu būvētava" darbinieku arodorganizācija;
 • AS „Liepājas osta LM" darbinieku arodorganizācija.

Ventspilī:

 • Ventspils Brīvostas pārvaldes darbinieku arodorganizācija;
 • ŪTAF Ventspils reģionālā arodorganizācija;
 • Ventspils tirdzniecības ostas darbinieku arodorganizācija.

ŪTAF rekvizīti:

Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrība
Reģistrācijas numurs: 40008043811
Adrese: Bruņinieku iela 29/31 – 415 kab., Rīga, LV-1001
E-pasts: utaf@utaf.lbas.lv
Tālr.: 67035930