Jaunumi

Uzvara tiesas lietā pret SIA “Rīgas Brīvostas flote”
07.05.2019 10:30

2019. gada 26. aprīlī saņemts Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa lēmums izbeigt tiesvedību civillietā SIA “Rīgas Brīvostas flote” prasībā pret ŪTAF biedru par darba līguma izbeigšanu ar trešo personu atbildētāja pusē Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvo arodbiedrību, ŪTAF biedra pretprasību pret SIA “Rīgas Brīvostas flote” par darbiniekam radīto nelabvēlīgo seku konstatēšanu un morālā kaitējuma kompensācijas piedziņu apmierināt daļēji.

Šo lietu kopš 2018. gada 28. maija pārstāvēja mūsu juriste Dace Kaminska un, kā visos iepriekšējos gadījumos, tiesa atzinusi mūsu pretenzijas pret darba devēju par likumiskiem.

Šajā gadījumā mēs ar gandarījumu varam secināt, ka mums izdevās aizsargāt ŪTAF biedra intereses.