Jaunumi

ŪTAF VI Kongress
28.10.2015 08:57

2015. gada 20.oktobrī Jūrmalā notika ŪTAF VI kongress un 25 gadu jubilejas svinības. Kongresā piedalījās 39 no 47 ievēlētājiem delegātiem no 14 ŪTAF arodorganizācijām, ka arī uzaicināti viesi no draudzīgajām organizācijām: Terje Samuelsens (Terje Samuelsen) (ETF dokeru sekcijas priekšsēdētājs), Egīls Baldzēns (LABS priekšsēdētāja vietnieks), Marks Loridans (Marc Loridan) (BTB, Beļgija), Monika Verbeka (Monique Verbeek) (BTB, Beļģija), Marks Storms (Marc Storms) (ACV-Transcom, Beļģija), Mišels Klejs (Michel Claes) (ACV-Transcom, Beļģija), Branko Kržnariks (Branko Krznaric) (ITF), Irina Ozerkina (ITF), Georgijs Stoļarenko (ICWTWU, Krievija), Vladimiras Bendoraitis (Lietuva), Romas Liaudanskis (Lietuva), Vasilijs Kozarenko (Krievija), Otars Davitiani (Gruzija), Norberts Petrovskis (ITF inspektors Latvijā), Aleksandrs Goridjko (HANSA Marine Management), Juris Kalniņš (LAKRS priekšsēdētājs), Andrejs Umbraško (LTFJA priekšsēdētāja vietnieks), Vladimirs Goļakovs (LAAF prezidents). ŪTAF VI kongresa darbības laikā tika pieņemts ŪTAF jaunais nosaukums - Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrība, apstiprināti jauni Statūti, ka arī notika ŪTAF priekšsēdētāja un arodbiedrības Komitejas vēlēšanas.  Vēlēšanu laikā Aleksejs Holodņuks tika ievēlēts par ŪTAF priekšsēdētāju, par arodbiedrības Komitejas locekļiem ievēlēti: Vladimirs Rusjanovskis, Viktors Panasjuks, Svetlana Gjurdžjana, Aleksandrs Meļņikovs un Olivers Kronbergs.