Jaunumi

ŪTAF Jauniešu seminārs
08.11.2013 11:52

2013. gada 7. – 8. novembrī Rīgā notika Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijas (ŪTAF) organizētais jauniešu seminārs. Seminārā piedalījās 12 jaunie dokeri un ostu darbinieki no Liepājas, Ventspils un Rīgas.
ŪTAF priekšsēdētājs Aleksejs Holodņuks uzstājās ar detalizētu ziņojumu par ŪTAF, kā arī par Starptautiskās Transporta darbinieku arodbiedrību federācijas (ITF) un Eiropas Transporta darbinieku arodbiedrību federācijas (ETF) darbību.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris Krīgers pastāstīja par LABS darbību 2013. gadā, par kampaņu „Rokas nost no darba likuma", kā arī par likuma „Par arodbiedrībām" grozījumiem. LBAS arodbiedrību darbības koordinatore Ieva Freiborne pastāstīja par LBAS jaunatnes komitejas darbu, par organizētajām akcijām un semināriem, kuros piedalījušies LBAS jaunatnes pārstāvji.
ŪTAF priekšsēdētāja asistente jaunatnes un dzimumu līdztiesības politikas jautājumos Svetlana Gjurdžjana semināra dalībniekus iepazīstināja ar ziņojumu par ETF jaunatnes politiku un projektiem: dzimumu līdztiesība, Eiropas krīze un klimata pārmaiņas. Dalībnieki detalizēti izanalizēja ETF projektus, kā arī, sadalījušies grupās, izpildīja praktisku uzdevumu.
Semināra noslēgumā tika ievēlēta ŪTAF jaunatnes komiteja. Vienbalsīgi ŪTAF jaunatnes komitejas sastāvā tika ievēlēti 4 cilvēki: J. Šenfelis, M. Freibergs, G. Mavļins, J. Ježovs, jaunatnes komitejas koordinatore S. Gjurdžjana.

Par ŪTAF jaunatnes komitejas mērķiem tika izvirzīti sekojošie:

  • ŪTAF biedru skaita palielināšana;
  • ŪTAF jaunatnes politikas izstrāde;
  • papildinājumu koplīgumos jautājumā par jaunajām ģimenēm izstrāde;
  • jaunatnes interešu pārstāvēšana ŪTAF valdē;
  • informācijas par ŪTAF jaunatnes politiku sniegšana pēc ETF un ITF pieprasījuma.

Fotoreportāžu par semināru var atrast sadaļā Foto galerija".