Jaunumi

Ukrainas transporta darbinieku arodbiedrības saskaņo turpmākās darbības ietekmes nostiprināšanai
28.09.2017 08:19

Apspriede, kas notika 21. septembrī Kijevā, kļuva par daļu no daudz plašāka Starptautiskās Transporta darbinieku federācijas (ITF) projekta par piederības palielināšanu NVS reģiona arodbiedrībās un nozīmīgākas reģiona lomas atbalstīšanu federācijas darbā.

Arodbiedrību pārstāvji dalījās darba pieredzē, bet Maļinovskas kundze un Abrahamsona kungs pastāstīja par savu transporta sekciju darbību un izteica cerību par daudz ciešāku sadarbību ar Ukrainas transporta darbinieku arodbiedrībām.

Kottona kungs piebilda, ka viņš ir apmierināts ar to, apspriedē tika panākts tik daudz pozitīvu rezultātu, tostarp, dalībnieki atzina visu reģiona sekciju kopīga darba nepieciešamību, ITF iestājās divi jauni dalībnieki, un arodbiedrības apstiprināja gatavību izveidot pilnvērtīgi strādājošu Ukrainas transporta darbinieku arodbiedrību nacionālo koordinācijas komiteju.

ITF biedros iestājas šādas arodbiedrības: Ukrainas Upju transporta darbinieku arodbiedrība un Ukrainas Zivsaimniecības darbinieku arodbiedrība.

Sīkāk par ITF darbību NVS reģionā var uzzināt šeit.