Jaunumi

Starptautiskais ŪTAF dokeru seminārs „Darba koplīgumi – to struktūra un saturs”
24.04.2014 07:11

2014.gada 2-3.aprīlī Liepājā notika starptautiskais dokeru seminārs „Darba koplīgumi – to struktūra un saturs”, ko organizēja Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija (ŪTAF). Seminārā piedalījās 35 dokeri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas un Beļģijas.

Par apspriešanas pamatojumu tika ņemts Zviedrijas dokeru darba koplīgums.

Semināra dalībnieki uzklausīja katras semināra valsts – dalībnieces pārstāvja uzstāšanos. Lielu interesi izraisīja Beļģijas dokeru arodbiedrības pārstāvja Marka Stormsa uzstāšanās. Semināra dalībniekiem tika izsniegti materiāli, kas reglamentē darba organizāciju Beļģijas ostās, kā arī zviedru kolektīvais līgums un citi materiāli.

Diskusijas gaitā kļuva skaidrs, ka Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Ukrainas dokeriem ir līdzīgas problēmas. Neskatoties uz iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dokeru stāvoklis ne tikai nepietuvojās Eiropas Savienības rietumvalstu darba apstākļiem un darba algai, bet faktiski atrodas vienā līmenī ar dokeru stāvokli Krievijā un Ukrainā.

Semināra darba laikā pienāca ziņa, ka Eiropas Komisija pieprasīja no Beļģijas valdības anulēt virkni vienošanos ar dokeru arodbiedrībām.

Semināra dalībnieki pieņēma kolektīvu iesniegumu Beļģijas dokeru atbalstam.

"Kurzemes vārda" rakstu par semināru var izlasīt šeit.