Jaunumi

Ostas darbinieki Polijā svin uzvaru: parakstīts koplīgums
20.04.2016 08:36

„ITF ģimene ir nostājusies plecu pie pleca ar ostu darbiniekiem viņu cīņā pret iepriekšējās uzņēmuma vadības naidīgām un iebiedējošām darbībām. Ceram, ka poļu ostu darbiniekiem tiks nodrošināti labāki darba nosacījumi – piemēram, tādi, kādi tie ir kaimiņvalstu kolēģiem. Mazāku viņi nav pelnījuši”.

Tā noslēdzās trīs gadus ilgušais vardarbīgais konflikts, kura gaitā arodbiedrība sniedza sūdzības par aizskaršanu un draudiem no darba devēja puses un par arodbiedrības aktīvistu atlaišanu.

Detalizētākā informācija angļu valodā šeit.