Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums"

LTFJA KKS "Jūrnieku forums" ir dibināta speciāli, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu finanšu pakalpojumu klāstu – Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības un Latvijas Ūdens Transporta Arodbiedrību Federācijas biedriem.

Visi Sabiedrības biedri vienlaikus ir tās klienti un līdztiesīgi īpašnieki, kuriem ir iespēja aktīvi iesaistīties Sabiedrības darbā un pārvaldē, tā kā katram paju biedram, neatkarīgi no viņam piederošo paju skaita, ir viena balss biedru kopsapulcē risinot svarīgākos kooperatīvās sabiedrības darbības jautājumus.

Pajas vērtība – EUR 145.00

Iestāšanās maksa – EUR 35.00

 "Jūrnieku forums" piedāvā saviem paju biedriem sekojušus pakalpojumus:

Aizdevumi jebkurai dzīves situācijai:

1)       Patēriņa vajadzībām– ja nepietiek naudas līdz nākamai algai vai rodas neieplānotie tēriņi;

EUR 2 500

16% gadā

Pirmais maksājums sākot otro mēnesi

2)      Mācību apmaksai – ja ir nepieciešams steidzīgi iziet kursus un paaugstināt kvalifikāciju;

EUR 1 500

līdz 24 mēnešiem

9% gadā

Pirmais maksājums sākot otro mēnesi

3)      Automašīnas iegādei – ja ir pienācis laiks mainīt veco „metāla zirgu”;

6 % gadā

termiņš līdz 7 gadiem

Aizdevums līdz 90% no automašīnas vērtības

Par ķīlu kalpo pērkamā automašīna

4)      Mājokļa iegādei un remontam – ja ģimene pieaug un nepieciešama lielāka dzīvojamā platība.

no 5,00% gadā

termiņš līdz 20 gadiem

Par ķīlu kalpo nekustāmais īpašums.

 

Vairāk par "Jūrnieku forums" darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem šeit.