Kā kļūt par ŪTAF biedru?

ŪTAF dalībnieks var būt jebkurš darbinieks, kurš brīvprātīgi izteicis izteica vēlēšanos pievienoties arodbiedrībai neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības vai jebkuras citas piederības.

 1. Pievienojieties jau pastāvošai arodbiedrības organizācijai. Lai to izdarītu, sazinieties ar ŪTAF dalīborganizācijas līderi jūsu uzņēmumā. Dalīborganizāciju sarakstu var atrast sadaļāPar mums".
 2. Ja jūsu darba vietā vēl nav ŪTAF dalīborganizācijas, tad par iestāšanos arodbiedrībā interesējieties ŪTAF Rīgas birojā. Pieteikumu par iestāšanos arodbiedrībā var iesniegt šādi: aizpildiet pieteikuma veidlapu uzņemšanai arodbiedrībā un nosūtiet to mums pa faksu vai skenētā veidā uz e-pastu vai arī to var aizpildīt uz vietas ŪTAF Rīgas birojā, iepriekš sazinoties ar mums pa tālruni. Pieteikuma veidlapu var atrast sadaļā „Dalība ŪTAF", bet adreses un tālruņus sadaļā „Kontakti". Kāds no ŪTAF pārstāvjiem tuvākajā laikā obligāti sazināsies ar Jums.

Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijas (ŪTAF) biedra tiesības:

 • Tiesības uz pienācīgiem darba apstākļiem un atalgojumu;
 • Aizsardzība, atbalsts, juridiskās konsultācijas par darba jautājumiem, darba aizsardzību un citiem sociāli tiesiskiem jautājumiem, to izskatīšana uzņēmuma līmenī, valsts iestādēs un tiesā;
 • Piedalīties arodbiedrības darbībā: piedalīties apmācību semināros, kongresos un citos ŪTAF organizētajos pasākumos;
 • Piedalīties jautājumu par savu karjeru izskatīšanā;
 • Brīvi izteikt savu viedokli un ieteikumus sakarā ar uzlabojumiem arodbiedrības un / vai arodbiedrību organizācijas darbībā.

Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijas (ŪTAF) biedra pienākumi:

 • Ievērot ŪTAF Statūtus, valdes, arodkomitejas sēžu un savas arodbiedrības sapulču lēmumus;
 • Regulāri arodbiedrības noteiktajā kārtībā maksāt arodbiedrības maksājumus;
 • Piedalīties savas arodbiedrības organizācijas darbībā, veicināt arodbiedrību kustību, izpildīt arodbiedrības izvirzītos uzdevumus, atbalstīt strādājošo vienotību;
 • Piedalīties ŪTAF organizētajos un atbalstītajos streikos un piketos;
 • Pildīt pienākumus, kas paredzēti koplīgumā un citos ar darba devēju un tiešu ŪTAF piedalīšanos noslēgtajos līgumos.

Biedru naudas apmērs mēnesī:

 • strādājošiem biedriem – 1% no bruto algas;
 • nestrādājošiem pensionāriem, invalīdiem, studentiem, darbiniekiem, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bezdarbniekiem - 2.00 EUR.